Kloze professional kluba tälim berip başlady

11.06.2024ý.

Germaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň ozalky hüjümçisi Miroslaw Kloze tälimçilik işini Bundesliganyň ikinji derejeli dwizionynda dowam etdirer. Ýakynda 46 ýaşly nemes tälimçi bilen Bundesliga-2-ä wekilçilik edýän «Nýurnberg» topary şertnama baglaşdy. Bu topar geçen ýyl ikinji dwizionda 12-nji orny eýeläpdi. Professional karýerasyny 2016-njy ýylda «Lasioda» tamamlan hüjümçi birnäçe ýyllap «Bawariýanyň» dürli ýaş derejelerindäki ýaşlar düzümlerine tälim berdi.