www.jankoyer.com.tm

TÝL. 5-nji tapgyryň jemleýji duşuşyklary geçirildi

03.04.2024ý.

Ýokary liganyň 5-nji tapgyry şu gün üç duşuşyk bilen dowam etdi.

TÝL. 5-nji tapgyryň duşuşyklary:

03.04.2024 ý. (çarşenbe)

“Köpetdag” – “Şagadam” – 1:4

[0:1] – 10' Röwşen Baýlyýew

[1:1] – 13' Şiri Annaýew

[1:2] – 29' (p.) Mekan Aşyrow

[1:3] – 45' Arslan Ýollyýew

[1:4] – 54' Hydyrgeldi Atdžanow

Duýduryşlar:

31' Şiri Annaýew ("Köpetdag")

53' Orazgeldi Seýidow ("Köpetdag")

84' Ýunus Orazmämmedow (“Şagadam”)

86' Niýazmyrat Kulýazow (“Köpetdag”)

87' Batyr Täçnazarow (“Köpetdag”)

Geçirilýen ýeri: “Köpetdag” (Aşgabat ş.)

Başlanan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: P.Pälwanow (Daşoguz ş.) 

Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş), E.Ýazmyradow (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: S.Çaryýew (Mary ş.)

Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

“Energetik” – “Merw” – 0:1

[0:1] – 56' Kemal Annamuhammedow 

Duýduryşlar:

49' Röwşen Hudaýgulyýew (“Energetik”)

63' Guwançgeldi Ýagmyrow (“Energetik”)

78' Döwlet Baýramow, tälimçi (“Energetik”)

Geçirilen ýeri: “Energetik” stadiony (Mary ş.)

Başlanan wagty: 15:30

Duşuşygyň emini: J.Jumamyradow (Aşgabat ş.) 

Kömekçi eminler: B.Haknazarow (Aşgabat ş.), Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Weliýew (Änew ş.)

Gözegçi emin: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

“Ahal” – “Altyn Asyr” – 0:2

[0:1] – 26' Selim Nurmyradow

[0:2] – 38' Selim Nurmyradow

Duýduryşlar:

34' Elman Tagaýew ("Ahal")

59' Ahmet Ataýew ("Altyn Asyr")

63' Hoşgeldi Hojowow ("Altyn Asyr")

71' Şöhrat Söýünow ("Altyn Asyr")

85' Serdar Annaorazow (“Altyn Asyr”)

90'+7 Myrat Annaýew ("Altyn Asyr")

Meýdandan çykarylan: 90'+6 Meýlis Diniýew ("Ahal")

Geçirilen ýeri: “Sport desga” (Ahal wel. Gökdepe etr. Babarap geňeşligi)

Başlanan wagty: 16:00

Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.) 

Kömekçi eminler: Y.Kurambaýew (Daşoguz ş.), E.Annamyradow (Balkanabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Gözegçi emin: R.Pälwanow (Daşoguz ş.)

 

 "Nebitçi" – dynç aldy.