www.jankoyer.com.tm

TÝL. 5-nji tapgyryň çäginde 1 duşuşyk geçirildi

02.04.2024ý.

"Arkadag" toparyndan uly hasaply ýeňiş

Şu gün – 2-nji aprelde Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 5-nji tapgyrynyň çäginde duşuşyklaryň biri geçirildi. 

«Arkadag» futbol topary 5-nji tapgyryň çäginde Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Babarap geňeşliginiň Sport desgasynda myhmançylykda Aşgabat toparyny 8:1 hasabynda utup uly hasaply ýeňiş gazandy. 

TÝL. 5-nji tapgyryň duşuşygy:

02.04.2024 ý. (sişenbe)

“Aşgabat” – “Arkadag” – 1:8

[1:0] – 5' Altymyrat Annadurdyýew

[2:0] – 12' Begenç Akmämmedow

[3:0] – 20' Begenç Akmämmedow

[4:0] – 21' Arslanmyrat Amanow

[5:0] – 22' Altymyrat Annadurdyýew

[6:0] – 28' Welmyrat Ballakow

[7:0] – 30' Ilýa Tamurkin 

[7:1] – 40' Oraz Orazow

[8:1] – 58' Arslanmyrat Amanow

Duýduryş: 84' Oraz Orazow ("Aşgabat")

Geçirilen ýeri: “Sport desga” (Ahal wel. Gökdepe etr. Babarap geňeşligi)

Duşuşygyň emini: A.Begnazarow (Mary ş.)

Kömekçi eminler: H.Abdiýazow (Daşoguz ş.), M.Şanazarow (Ýolöten ş.)

Ätiýaçdaky emin: K.Sapaýew (Daşoguz ş.)

Gözegçi emin: M.Öwezdurdyýew (Mary ş.)