www.jankoyer.com.tm

ÝL. 18-nji tapgyryň wagty süýşürilen “Merw” – “Nebitçi” duşuşygy geçiriler

20.11.2023ý.

"Merwiň” AFK-nyň Kubogynyň toparçalaýyn bäsleşiginde çykyş edýändigi bilen bagly Mary şäheriniň toparynyň 18-nji tapgyrda “Nebitçi” bilen geçirmeli duşuşygy 22-nji noýabrda geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

ÝL. 18-nji tapgyryň wagty süýşürilen duşuşygy:

22.11.2023 ý. (çarşenbe)

 “Merw” – “Nebitçi”

Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)

Başlanýan wagty: 15:00

Duşuşygyň emini: A.Gurbanow (Aşgabat ş.) 

Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), R.Ereşow (Türkmenabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: A.Weliýew (Änew ş.)

Gözegçi emin: E.Ramazanow (Aşgabat ş.)