www.tff.com.tm

TB. Zenanlar: Üçüsiniň ýeňişli ýollary dowam edýär (2-nji tapgyr)

20.11.2023ý.

Futbol boýunça zenanlaryň arasynda geçirilýän Türkmenistanyň birinjiliginde ikinji tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

Geçirilen bu tapgyrdan soň netijeli çykyş edýän “Margiana”, “Altyn täç” hem-de “Balkan” toparlary 6 utukdan toplamagy başardylar.

Ýurdumyzyň futbol birinjiliginiň üçünji tapgyrynyň duşuşyklary 21-nji noýabrda geçiriler. 

2-nji tapgyryň netijeleri:

“Büzmeýin” – “Gürgenç” – 0:1

“Ahal” – “Margiana” – 0:14

“Altyn täç” – “Miras” – 3:1

“Aşgabat” – “Balkan” – 1:2

20.11.2023 – Dynç güni


21.11.2023   III tapgyr:

Oýun 9. 09:30 “Miras” – “Büzmeýin”
Oýun 10. 11:30 “Gürgenç” – “Ahal”
Oýun 11. 13:30 “Margiana” – “Aşgabat” 
Oýun 12. 15:30 “Balkan” – “Altyn Täç”

22.11.2023   IV tapgyr:

Oýun 13. 09:30 “Büzmeýin” – “Ahal”   
Oýun 14. 11:30 “Aşgabat” – “Gürgenç”
Oýun 15. 13:30 “Altyn Täç” – “Margiana”
Oýun 16. 15:30 “Miras” – “Balkan”

23.11.2023 – Dynç güni


24.11.2023   V tapgyr:

Oýun 17. 09:30 “Ahal” – “Aşgabat”
Oýun 18. 11:30 “Margiana” – “Miras”
Oýun 19. 13:30 “Gürgenç” – “Altyn Täç” 
Oýun 20. 15:30 “Balkan” – “Büzmeýin”

25.11.2023  VI tapgyr:

Oýun 21. 09:30 “Büzmeýin” – “Aşgabat”
Oýun 22. 11:30 “Altyn Täç” – “Ahal”
Oýun 23. 13:30 “Miras” – “Gürgenç” 
Oýun 24. 15:30 “Balkan” – “Margiana”

26.11.2023 – Dynç güni


27.11.2023  VII tapgyr:

Oýun 25. 09:30 “Margiana” – “Büzmeýin”
Oýun 26. 11:30 “Aşgabat” – “Altyn Täç”
Oýun 27. 13:30 “Ahal” – “Miras” 
Oýun 28. 15:30 “Gürgenç” – “Balkan”